Seltsi auliikmed ja tegevliikmed

AULIIKMED

Paul ALVRE (1921–2008)
Juta KÕVAMEES-KITCHING, Vancouver
Pille KIPPAR, Tallinn
Kaljo KÄÄRIK (1917–2008)
Paul LAAN, Stockholm
Vahur LINNUSTE, Pariis
Enda NAABER, Kuressaare
Maia RANDMA, Tallinn
Hannu REMES, Kajaani
Huno RÄTSEP, Tartu
Paul SAAGPAKK (1910–1996)
Fanny de SIVERS (1920–2011)
Helgi VIHMA, Tallinn, auesimees
Eduard VÄÄRI (1926–2005)