Lehekuine seltsi kõne- ja üldkoosolek 

Lehekuine seltsi kõne- ja üldkoosolek 

Kõnekoosolekul Tallinna Ülikoolis 22. mail 2019 pidas ettekande „Johannes Aavik ja prantsuse vaim – klassitsismi ja dekadentsi vahel“ Kaia Sisask, ülikooli prantsuse kirjanduse ja kultuuri lektor. Kõneleja doktoritööl põhineva mullu ilmunud raamatu „Noor-Eesti ja prantsuse vaim” üks peatükk kaheksast kannab pealkirja „Johannes Aavik ja sõnade esteetika“. Aavikust on raamatus juttu paljudes seostes.

Kõneleb dr Kaisa Sisask

Olulisimaid Aaviku prantsuse vaimuga nakatajaid oli Baudelaire, keda meie keelemees tutvustas eestlasile Noor-Eesti I albumis 1905 artikliga „Charles Baudelaire ja dekadentismus“. Kaia Sisask on tuvastanud Baudelaire’i prantsuskeelse tõlke mõju Aaviku eestindatud Edgar Allan Poe „Hirmu ja õuduse juttude“ lauseehituses. On teada, et Aavik võrdles inglise keelest eestindades nende juttude tõlkeid prantsuse ja saksa keelde.

Ettekande järel arutleti muuhulgas selle üle, kas oleks põhjust eristada dekadentsi ja dekadentismi

Koosolekulisi: Helgi Vihma ja Ants Anderson Rootsist. Nende vahel seinal Johannes Aaviku pilt.

Seltsi üldkoosolekul heideti pilk tehtule ja kavandati tulevasi ettevõtmisi. Kinnitati juhatuse tegevusaruanne. Toetati juhatuse ettepanekut osaleda seltside trükiste näitusmüügil ESTO üleilmsete kultuuripäevade ajal ning korraldada Johannes Aaviku 140. sünniaastapäeva konverents tuleva aasta detsembris Tallinnas  teemal „Keeleuuendus tänapäeval“. Otsustati alates 2020. aastast kehtestada ühtne liikmemaks 10 eurot.

Seltsi senine juhatus Peep Nemvalts, Aili Norberg, Jaan Õispuu ja Silvi Nemvalts valiti kolmeks aastaks jätkama.