Arvamusfestivalil: Kuidas hallata ja vallata halduskeelt?

Arvamusfestivalil: Kuidas hallata ja vallata halduskeelt?

Mullune Riigikohtu otsus haldusreformi seaduse põhiseaduslikkuse kohta rõhutas, et seaduse keel peab olema selge, ühetähenduslik ja täpne.

Haldusreformiga kaasnegu halduskeele reform!  Kes saaksid seda ellu viia? Kuidas muuta riigi- ja kohaliku võimu ning kodanike suhtlus ladusaks?

 

Arvamusfestivali OSALUSDEMOKRAATIA alal 12. augustil kl 14.00–15.30 arutledes püüame esile tuua õigus- ja halduskeele kohmakuse ja raskesti mõistetavuse peamised põhjused ning proovime sõnastada võimalused olukorda parandada.

Arutelu juhib Peep Nemvalts (Johannes Aaviku Selts ja Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, teaduskeelekeskus). Arutlusringis esindavad eeskõnelejad kolme vaatenurka:

  • õigusruumi vaade – Peeter Järvelaid  (Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut)
  • kohaliku võimu vaade – Toomas Uudeberg (Tamsalu vald) ja Ülo Tulik (Võrumaa)  kõnelevad enda ja oma kolleegide kogemustest, kuidas saadakse hakkama n-ö kahe tule vahel: ühelt poolt õigus- ja haldusaktide bürokraatlik-kantseliitliku keele surve ja teisalt vajadus inimkeeli suhelda oma kodanikega
  • täpse keele vaade  – Tuuli Rehemaa ja Katrin Hallik (Eesti Keele Instituut)

Neljanda vaatenurga annab

  • kodaniku vaade – kaasamõtlejad-sõnavõtjad kuulajaskonnast esitavad oma kogemusi ja eeteid.

Kodanikke-elanikke kõige otsesemalt puudutava halduskeele arusaadavus – ning seda mõjutava õiguskeele selgus – on oluline demokraatliku ühiskonna toimimise eeldus. Lõppeks aitab see hoida kokku aega ja maksumaksja raha.

Igaüks on oodatud Paidesse kaasa rääkima!

 

Arutelu korraldavad Johannes Aaviku Selts, TLÜ teaduskeelekeskus ja Eesti Keele Instituut.

Osalusdemokraatia aruteluala on ka Facebookis, kogu arvamuspeo kava festivali võrgukodus.