Eesmärgid

Johannes Aaviku Seltsi peamisi eesmärke on

• aidata harida ja arendada eesti kirjakeelt, tõsta keelekultuuri

• selgitada Johannes Aaviku osa eesti rahvuskultuuris

• tutvustada J. Aavikut keeleuuendajana, publitsistina, kriitikuna, tõlkijana, kirjastajana, kirjanikuna, seltsitegelasena, pedagoogina – kultuuriloojana

Selts korraldab kõnekoosolekuid ja konverentse, kirjastab Aaviku tegevust ja vaimset pärandit kajastavaid teoseid, olles Johannes Aaviku autoriõiguste hoidja.